NBC Paperless Banking

Paperless Banking

Tired of filing forms?

NBC Paperless Banking allows you draw and deposit money at any NBC branch without filling any form. When in a branch for depositing or withdraw cash, go straight to the teller to transact. You will view and sign a summary of your transaction on an electronic pad. When done you will be given a receipt.

NBC, THE BANK FOR A WORKING NATION

Kiswahili

Weka na toa pesa kwenye tawi lolote la NBC nchini bila kujaza fomu. Ukiingia kwenye tawi la NBC, nenda moja kwa moja kwa teller, utafanya muamala wako. Utaona na kusaini maelezo mafupi ya muamala wakokupitia kifaa cha kielektroniki. Ukimaliza utapewa risiti yako.

NBC, BENKI YA TAIFA LA WACHAPAKAZI